Επικοινωνία

Τοποθεσία

Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Πολυμέρη 134

Βόλος

ΤΚ 38 222

Εξωτερικά Ιατρεία

Τετάρτη: 17:00 - 19:30

Πέμπτη: 09:00 - 13:30